Sten K Johnson har gått ur tiden

Sten K Johnson, styrelseordförande och genom Tibia Konsult AB, huvudägare i Midway Holding AB, har efter en tids sjukdom, gått bort.

Styrelsen har utsett Lars Frithiof, ledamot sedan 1996, till ny ordförande.

Tibia Konsult är sedan 2008 representerat i Midways styrelse genom Anders Bergstrand, son till Sten K Johnson. Tibia Konsult meddelar att man ser långsiktigt på sitt innehav i Midway och har för avsikt att kvarstå som huvudägare i bolaget.

Midway Holding AB
Malmö den 17 januari 2013

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson,
telefon 040- 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2013 kl. 13:45

Nedladdningsbara dokument

» PDF