Välkommen till Midway Holding

Midway Holding är en internationell industriell aktör som genom HAKI AB erbjuder säkerhetslösningar på temporära arbetsplatser inom industri, energi, infrastruktur och bygg. HAKI ska växa genom organisk och förvärvad tillväxt med fokus på försörjnings- eller marknadssynergier.
Aktien

SEK

Sedan årsskiftet: %

Kalender

Torsdagen den 25 oktober 2023
Delårsrapport för juli-september 2023

Onsdagen den 7 februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

Årsredovisning 2023
Offentliggörs i slutet av mars 2024