Rikard Fransson avgår som CFO för Midway Holding AB

Rikard Fransson har meddelat att han lämnar sin tjänst som CFO för Midway Holding AB för att gå vidare till en liknande befattning utanför koncernen. Rikard lämnar sin tjänst senast den 8 juni 2022.

”Jag vill varmt tacka Rikard Fransson för hans utomordentliga arbete under sina fyra år på Midway. Rikard har under sin tid på Midway starkt bidragit till koncernens strategiska förflyttning från konglomerat till industrialist. Jag önskar honom all lycka i sin nya roll”, säger Sverker Lindberg, VD på Midway Holding AB.

Processen med att rekrytera en efterträdare påbörjas omgående.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2021 kl. 13.30 CET.