Pressmeddelande från Midway Holding AB (publ)

Ny ledning för HAKI AB

Owe Wedebrand har idag utsetts till tf VD för Midways dotterbolag HAKI AB. Nuvarande VD, Håkan Axelsson, har valt att lämna uppdraget med omedelbar verkan.

– Håkan har under sju år framgångsrikt arbetat med att stärka bolagets position på marknaden, säger Sverker Lindberg, VD för Midway Holding.

Owe Wedebrand har lång erfarenhet från ledande positioner i svenska industriföretag som Stena Adactum, Finnveden Holding och senast interimsuppdrag inom BE Group.

– Det är nu viktigt att HAKI tar nästa steg i sin utveckling, vilket i första hand innebär att snabbare flytta verksamheten in i nya segment samt genomföra aktiviteter för att minska företagets kapitalbindning och kostnadsbas, säger Sverker Lindberg.
 

Malmö den 24 november 2017

Midway Holding AB (publ)

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, VD Midway Holding
Telefon 040-30 12 10
Email, sverker.lindberg@midwayholding.se
 

Denna information är sådan som Midway Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 14.00 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF