Oegentligheterna i Sävsjö Trähus är utredda – bolaget får full ersättning och lider ingen ekonomisk skada

Fredagen den 19 september meddelade Midway om befarade oegentligheter i dotterbolaget Sävsjö Trähus. Försäljningen av bolaget ställdes in och Sävsjö Trähus VD lämnade sin befattning med omedelbar verkan.

Frågan avseende oegentligheterna är utredd. Sävsjö Trähus tidigare VD ersätter bolaget fullt ut och Sävsjö Trähus lider inte någon ekonomisk skada.

Ny VD för Sävsjö Trähus tillträdde måndagen den 22 september varför bolaget kunnat drivas vidare utan någon påverkan på verksamheten eller kunderna.

Malmö den 15 oktober 2014
Midway Holding AB (publ)

 
Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.
Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2014 kl. 15:00.

Nedladdningsbara dokument

» PDF