Midway säljer Gustaf E Bils verksamhet i Borås

Midway har, med tillträde den 1 september 2014, sålt Gustaf E Bils verksamhet i Borås till Holmgrens Bil i Jönköping.

Verksamheten i Borås omsatte 68 Mkr under 2013 med ett resultat efter finans-netto på -2 Mkr. Verksamheten har drivits som en avdelning inom Gustaf E Bil varför försäljningen sker i form av inkråm. Därutöver säljs den fastighet som verksamheten bedrivs i med en reavinst, efter skatt, på 6 Mkr. De tillgångar, inklusive fastigheten, som är relaterade till Borås uppgick per den 31 december 2013 till ca 18 Mkr.

Johan Sunnemark, VD på Gustaf E Bil
"Efter försäljningen av Borås är verksamheten tydligt koncentrerad till Skaraborg med fullserviceanläggningar i Skövde, Mariestad, Lidköping och Vara. De senaste åren har varit tuffa och förenade med stora omstruktureringar. Glädjande är att de genomförda förändringarna har slagit väl ut och idag har vi en verksamhet som återigen tjänar pengar. Gustaf E Bil kommer att fortsätta att utveckla sin verksamhet och skapandet av moderna attraktiva bilanläggningar "

Malmö den 18 juni 2014
Midway Holding AB (publ)

    
Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.

    
Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2014 kl. 15:55.

Nedladdningsbara dokument

» PDF