Midway Holdings Årsredovisning 2017 är nu publicerad

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.midwayholding.se
Tryckt version av denna årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Midway Holding ABs huvudkontor i Malmö.
Malmö 3 april 2018
Midway Holding AB

Nedladdningsbara dokument

» PDF