Midway Holding säljer Sävsjö Trähus

Midway har, med tillträde den 7 januari 2015, sålt Sävsjö Trähus AB till Eksjöhus Industrier AB.

Försäljningen, som kommer att redovisas under första kvartalet 2015, ger Midway en reavinst på 5 Mkr. Soliditeten i Midwaykoncernen påverkas inte.

Sävsjö Trähus omsatte 88 Mkr under 2013 med ett resultat före skatt på -3,6 Mkr. Under perioden januari till september 2014 uppgick omsättningen till 66 Mkr och resultatet före skatt var -1,5 Mkr.

Anders Lindholm, VD på Eksjöhus Industrier AB:
"I Sävsjö Trähus ser vi en fin möjlighet att bredda Eksjöhus-koncernens verksamhet. Vi har för avsikt att fortsätta driva Sävsjö Trähus vidare i Sävsjö, och vi ser även möjliga samordningsfördelar med vår produktion i Eksjö" Anders Lindholm nås på telefon 070 – 583 83 30 för eventuella frågor.

Malmö den 22 december 2014
Midway Holding AB (publ)

 
Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.

 
Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2014 kl.17:15.

Nedladdningsbara dokument

» PDF