Midway Holding publicerar årsredovisning för 2021

Årsredovisningen för 2021 bifogas detta pressmeddelande både i pdf samt European Single Electronic Format (ESEF) och finns även tillgänglig på www.midwayholding.se. Tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Midway Holding ABs (publ) huvudkontor i Malmö.

Nedladdningsbara dokument