Midway Holding publicerar årsredovisning för 2019

Årsredovisningen för 2019 bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.midwayholding.se. Tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Midway Holding ABs (publ) huvudkontor i Malmö.

Malmö 27 mars 2020
Midway Holding AB

För mer information, kontakta
Sverker Lindberg, VD
sverker.lindberg@midwayholding.se
Tel: 040-30 12 10

Nedladdningsbara dokument