MIDWAY HOLDING: Midway Holding publicerar årsredovisning för 2018

Årsredovisningen för 2018 bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.midwayholding.se. Tryckt version av denna årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Midway Holding ABs (publ) huvudkontor i Malmö.

Malmö 5 april 2019
Midway Holding AB
För mer information kontakta gärna: 
Sverker Lindberg, VD, Midway Holding AB (publ)
040 – 30 12 10

Nedladdningsbara dokument

» PDF