MIDWAY HOLDING: Midway Holding ingår nytt bankavtal om 220 MSEK

Midway Holding AB (publ) har idag ingått ett nytt bankavtal. Avtalet är ett så kallat revolverande facilitetsavtal om upp till 220 MSEK och ersätter nuvarande avtal, vilket är på väg att löpa ut.

Det nya avtalet löper över 36 månader med start den 31 maj 2019 och villkoren i avtalet är i nivå med befintligt avtal.

Avtalet innebär en säkrad rörelsefinansiering för befintlig verksamhet, säkerställer återbetalning av kvarvarande utestående konvertibellån samt lämnar utrymme för rätt investeringar när sådana tillfällen ges.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, VD, Midway Holding AB (publ)
040 – 30 12 10

Nedladdningsbara dokument

» PDF