Midway Holding förvärvar brittiska Span Access Solution

Midway Holding har genom sitt största dotterbolag HAKI förvärvat samtliga aktier i det brittiska företaget Span Access Solutions med tillträde per idag. Span Access kompletterar på ett utmärkt sätt HAKI med lösningar för säkert arbete i komplexa miljöer. Under de senaste två åren har Span Access genomsnittliga årliga omsättning varit 45 Mkr och genomsnittliga rörelseresultatet varit 4 Mkr. Köpeskillingen uppgår maximalt till 19 Mkr och Span Access konsolideras i Midway Holding från och med idag.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan inleda förvärvsaktiviteter för att förstärka och utvidga verksamheten i och kring vårt största innehav HAKI, säger Midway Holdings VD och koncernchef Sverker Lindberg. HAKI har samarbetat och samarbetar med Span Access, vars vision och erbjudanden kompletterar HAKIs produktportfölj på ett utmärkt sätt.

Span Access erbjudande stämmer väl med HAKIs strategiska riktning mot lösningar för säkert arbete i komplexa miljöer. Bolaget stärker även HAKIs möjligheter till ökad organisk tillväxt samt ett tydligare fokus på innovation och produktutveckling.

Span Access, som har elva anställda, är idag i första hand aktivt i Storbritannien med huvudkontor i Skottland. Företaget har egna produkter, bland annat den egenutvecklade plattformen TechniSpan, som bidrar till säkra och effektiva lösningar i komplexa miljöer. Span Access lösningar används exempelvis under större broar, vid oljeborrplattformar och vindkraftverk. Bolaget kommer att rapporteras som en del av HAKI i koncernens finansiella rapporter.

– Under de kommande tre månaderna fokuserar vi på att integrera Span Access i HAKI. Samtidigt fortsätter vi att söka efter strategiska förvärv då det är en prioriterad aktivitet i vår utveckling mot en industriell koncern, säger Sverker Lindberg.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg,
VD, Midway Holding AB (publ)
Mail: sverker.lindberg@midwayholding.se
Tel: 040 – 30 12 10