Midway Holding fortsätter koncentrera – säljer Alab

Midway har idag sålt sitt dotterbolag Alab Aluminiumsystem AB till P. Wikström J:r AB.

Under 2015 omsatte Alab 93 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på 3,3 Mkr. Reavinsten, som uppgår till 13 Mkr, avsätts till en omstruktureringsreserv för att finansiera den fortsatta struktureringen och koncentrationen av Midway-koncernens verksamhet. Genom försäljningen minskar koncernens nettolåneskuld med 27 Mkr och soliditeten ökar med 1 %-enhet.

Anders Wikström:
"P. Wikström J:r AB är en norrländsk verkstadskoncern med företag som Olofsfors AB med marknadsbolag i Finland (Metsätyö Oy), Kanada, Ryssland och Tyskland, Iggesund Forest AB och Aluman AB.

Genom förvärvet av Alab Aluminiumsystem AB tredubblas koncernens omsättning av fönster i aluminium.

Förvärvet kompletterar vår verksamhet inom produktsortiment, kunder, objekt, montage mm. och köpet skapar förutsättningar för rationaliseringar."

  
Malmö den 7 mars 2016
Midway Holding AB (publ)

 
Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2016 kl. 11:45.

Nedladdningsbara dokument

» PDF