MIDWAY HOLDING: Antal aktier och röster i Midway Holding AB (publ)

Antalet aktier och röster i Midway Holding AB (publ) har förändrats på grund av konvertering av bolagets konvertibler 2014/2019.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 27.161.287 aktier i Midway Holding, varav 9.842.428 är A-aktier och 17.318.859 är B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 115.743.139 röster.
Malmö den 30 april 2019
Midway Holding AB (publ)
    

Eventuella frågor besvaras av VD Sverker Lindberg, 040-30 12 10
   
Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 12.30 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF