Midway Holding AB (publ) ingår nytt kreditavtal

Midway Holding AB (publ) har idag ingått ett nytt kreditavtal. Avtalet är ett så kallat revolverande facilitetsavtal om upp till 350 MSEK och ersätter befintligt avtal som hade ett kreditutrymme på 220 MSEK. Det nya avtalet löper över 36 månader med start idag den 1 mars.

Avtalet innebär en säkrad rörelsefinansiering för befintlig verksamhet samt lämnar utrymme för investeringar i såväl organisk tillväxt som kompletterande förvärv.