MIDWAY HOLDING AB HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

Rapportperioden januari – juni                        

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 232 Mkr (1 225 Mkr).                
 • Resultatet före skatt uppgick till 17 Mkr (5 Mkr).                
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12 Mkr (2 Mkr).                
 • Vinst per aktie uppgick till 0,50 kr (0,10 kr).                
 • Vinst per aktie, efter full konvertering, uppgick till 0,50 kr .            
 • Konvertibelemissionen, som avslutades den 3 juni, övertecknades med 39 %. Efter emissionskostnader på 1,6 Mkr har Midway tillförts 96,4 Mkr. I enlighet med IFRS-regler så har 9,6 Mkr bokförts som eget kapital och 86,8 Mkr som lån. Lånet löper med 6 % ränta, har konverteringskurs 20 kr och löper till den 30 juni 2019.                
 • I juni sålde Gustaf E Bil sin verksamhet i Borås till Holmgrens Bil i Jönköping. Tillträde kommer att ske den 1 september varför reavinsten på 6 Mkr redovisas i Q3. Efter försäljningen av Borås är Gustaf E Bils verksamhet koncentrerad till Skaraborg där positionen kommer att förstärkas genom att man kommer att representera KIA i Lidköping fr o m Q3 2014 och i Mariestad fr o m Q1 2015.                    
 • Avtal avseende försäljning av Sävsjö Trähus har, som meddelats i speparat pressmeddelande,träffats med bolagets VD.                        

Rapportperioden april – juni                        

 • Nettoomsättningen uppgick till 637 Mkr (676 Mkr)                
 • Resultatet före skatt uppgick till 11 Mkr (20 Mkr)                
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8 Mkr (15 Mkr)                
 • Vinst per aktie uppgick till 0,33 kr (0,63 kr)                    
 • Vinst per aktie, efter full konvertering, uppgick till 0,33 kr             
 • Teknikföretagens rörelseresultat uppgick till 6 Mkr (19 Mkr)            
 • Handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 8 Mkr (2 Mkr).   

           april – juni            januari – juni
Mkr 2014 2013 2014 2013

Nettoomsättning 637 676 1 232 1 225

Rörelseresultat 10 17 15 7
– i % av omsättningen 1,6 2,5 1,2 0,6

Resultat före skatt 11 20 17 5
– i % av omsättningen 1,7 3,0 1,4 0,4

Periodens resultat 8 15 12 2

Vinst per aktie
– före konvertering 0,33 0,63 0,50 0,10
– efer full konvertering 0,33 — 0,50 —

Eget kapital per aktie
– före konvertering — — 21,18 20,95
– efer full konvertering — — 20,61 —

Nedladdningsbara dokument

» PDF