Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB

Midway Holding AB kommer att hålla årsstämma den 23 april 2012. Bifogad kallelse kommer att publiceras i Post & Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida (www.midwayholding.se) den 22 mars 2013.

Malmö den 18 mars 2013
Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF