Information från valberedningen i Midway Holding AB

Valberedningen i Midway Holding AB lämnade den 21 mars 2014 sitt förslag till styrelse att väljas vid årsstämman den 23 april.

Förslaget bestod i omval av sittande styrelse samt nyval av Kerstin Lindell. Kerstin Lindell har den 10 april meddelat valberedningen att hon efter att ha blivit nominerad till styrelsen i PEAB inte längre står till förfogande för inval i Midway Holdings styrelse.

Valberedningens förslag kommer med anledning av detta endast att bestå i omval av sittande styrelse.

Malmö den 11 april 2014

Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF