Delårsrapport Midway Holding 1/1 – 31/3 2013

  • Nettoomsättning 549 Mkr (546 Mkr)
  • Resultat före skatt -15 Mkr (19 Mkr)
  • Periodens resultat -13 Mkr (14 Mkr)
  • Resultat per aktie -0,53 kr (0,57 kr)

Koncentration kommer att ske mot färre och större bolag

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 kl. 14:25.

Midway Holding AB (publ)
Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Org.nr 556323-2536
Tel. 040 – 30 12 10
Internet: www.midwayholding.se
E-mail: midway@midwayholding.se

Nedladdningsbara dokument

» PDF