Antal aktier och röster i Midway Holding AB

Antalet aktier och röster i Midway Holding AB har förändrats på grund av konvertering av bolagets konvertibler 2014/2019.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 24.508.392 aktier i bolaget, varav 8.438.563 A-akter och 16.069.829 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 100.455.459 röster.

Malmö den 31 oktober 2014
Midway Holding (publ)

    
Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2014 kl. 09:30.

Nedladdningsbara dokument

» PDF