Antal aktier och röster i Midway Holding AB (publ)

Antalet aktier och röster i Midway Holding AB (publ) har förändrats på grund av omvandling av A-aktier till B-aktier. Totalt har 336.096 st A-aktier omvandlats till B-aktier denna månad.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 27.329.136 aktier i Midway Holding AB, varav 9.584.697 är A-aktier och 17.744.439 är B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 113.591.409 röster.