Antal aktier och röster i Midway Holding AB (publ)

Antalet aktier och röster i Midway Holding AB (publ) har förändrats på grund av konvertering av bolagets konvertibler 2014/2019.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 24.517.257 aktier i Midway Holding, varav 8.440.126 är A-aktier och 16.077.131 är B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 100.478.391 röster.
Malmö den 30 november 2017
Midway Holding AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sverker Lindberg, VD sverker.lindberg@midwayholding.se040 – 30 12 10
Sofia Svensson, CFO sofia@midwayholding.se040 – 30 12 10
och vice
VD           

 
Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 12.30 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF