Årsstämma i Midway Holding AB (publ)

 

Årsstämman 2022 för Midway Holding AB hölls den 28 april kl.16.00 på High Court, Gamla Hovrätten, Malmöhusvägen 1 i Malmö.

 

 

 

Vi tackar aktieägare samt övriga åhörare för närvaron och önskar er välkomna tillbaka nästa år!

Dokumentation från årsstämmor

Protokoll från årsstämman 2013-04-23
Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2013-04-23
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2013-04-23
Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
Revisors försäkran enl ABL9 6b

Protokoll från årsstämman 2012-04-25
Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2012-04-25
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2012-04-25

Protokoll från årsstämman 2011-04-28
Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2011-04-28
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2011-04-28

Protokoll från årsstämman 2010-04-22
Bolagsordning från bolagsstämma 2010-04-22
Bolagsstämmotal från ordinarie bolagsstämma 2010-04-22
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2010-04-22
Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2009-04-22
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2009-04-22