2021 i korthet

• Vertemax, med sin bas i Storbritannien, förvärvades den 2 mars 2021 och under året har koncernen inlett en integration tillsammans med HAKI och Safe Access Solutions. Vertemax kompletterar på ett utmärkt sätt HAKI främst med lösningar för säkert arbete på hög höjd.

• Omsättningen ökade med ca 47 procent jämfört med 2020, dels som en effekt av lättade restriktioner och en successiv återgång till normalläge i marknaderna, dels tack vara en förvärvsdriven tillväxt genom det nya dotterbolaget Vertemax som tillför god lönsamhet och nya affärer. Bolagen inom Industrial Services levererade en förbättrad lönsamhet under 2021.

• Under året har pandemin fortsatt att påverka verksamheten och affärerna, även om det är svårt att kvantifiera såväl de negativa som de positiva effekterna. En lägre efterfrågan noterades under inledningen av det första kvartalet, där såväl omsättning som resultat var lägre än normalt. Mot slutet av det första kvartalet syntes dock tecken på ljusning och under resterande delen av året var tillväxten god – om än att jämförelsetalen avser pandemiåret 2020.

• Utöver den goda tillväxten inom Safe Access Solutions presterar Landqvist den högsta omsättningen i bolagets historia, med en stabil lönsamhet trots en turbulent situation på marknaden för råmaterial och frakt. Bolaget är väl positionerat för framtiden.

• Inom Industrial Services växer även geodesi- och mätinstrumentdelen av NOM Holding på ett mycket tillfredställande vis. Denna del av verksamheten uppvisar hög lönsamhet och bidrar till den goda resultatutvecklingen för affärsområdet Industrial Services.

Nyckeltal 2021

• Nettoomsättning 863 Mkr (588)

• Rörelseresultat 70 Mkr (17)

• Rörelsemarginal 8,1% (2,9)

• Nettoresultat 58 Mkr (0)

• Resultat per aktie 2,12 kr (-0,02)

• Soliditet 55% (70)

• Nettoskuld 91 Mkr (30)

• Anställda 245 (225)

Omsättning per bolag 2021

  • FAS Converting 7,2%
  • HAKI & Vertemax 72,2%
  • Landqvist mekaniska 7,2%
  • NOM Holding 13,4%

Geografisk omsättning 2021

  • Sverige 26,5%
  • Danmark 7,6%
  • Norge 32,4%
  • Storbritannien 16,7%
  • Nordamerika 12%
  • Övriga marknader 4,8%