Midway Holding i korthet

• Bolaget grundades 1989, genom en avknoppning från Skåne-Gripen, och har sedan dess ändrat karaktär ett flertal gånger genom försäljningar och förvärv.

• Midway Holding AB (publ) noterades i augusti 1990 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

• Midways huvudsakliga fokus är att utveckla koncernens största bolag HAKI genom strategiska tillväxtinitiativ, kontinuerliga effektiviseringar och kompletterande förvärv. Övriga bolag i Midways portfölj utvecklas tillsammans med     dess ledningsgrupper med organisk tillväxt som prioritet.

• I december 2019 förvärvade Midway det brittiska bolaget Span Access Solutions. Bolaget är det första förvärvet i Midways omvandling från konglomerat till industrialist.

Midways portfölj


Affärsområde Safe Access Solutions

Inom Safe Access Solutions erbjuder HAKI, Span Access
och Vertemax lösningar för säkra arbetsförhållanden
i komplexa och krävande miljöer, till exempel
industri, energi, infrastruktur och bygg.

Affärsområde Industrial Services

Industrial Services utvecklar, tillverkar, marknadsför
och säljer varor och tjänster för professionellt
bruk inom ett flertal olika branscher.

FAS Converting Utveckling, tillverkning och
försäljning av maskiner för konvertering av
plastmaterial till produkter på rulle.

Landqvist Mekaniska Mekanisk verkstad
fokuserad på legotillverkning för svensk industri.

NOM Holding Består av två teknikinriktade
handelsföretag med goda positioner på den
norska marknaden för bland annat riktinstrument
och utrustning för lantmätning, samt
produkter för bygg- och anläggningsindustrin.