Styrelsen

Född: 1950

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet

Styrelseordförande: Ellpeco AB, Myloc Holding AB, Bertex Mail AB, Joakim Lagergren Golf AB samt ALG Holding AB

Styrelseledamot: Mildef Group AB

Arbetserfarenhet: VD Bong AB, VD Acrimo AB

Invald Midway: 2017

Innehav Midway: 18 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Lennart Pihl

Ordförande

Född: 1963

Utbildning: Universitetsexamen i matematik från Lunds universitet. Ekon Dr från Handelshögskolan i Stockholm

Styrelseordförande: Echandia Group AB

Styrelseledamot: Almi Företagspartner AB, BTS Group AB, Cabonline Group AB, Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag, Dedicare AB samt B3 Consulting AB.

Arbetserfarenhet: Lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. supportchef och marknadsdirektör Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev samt investeringsansvarig Industrifonden

Invald Midway: 2018

Innehav Midway: 10 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Anna Söderblom

Ledamot

Född: 1976

Utbildning: Ekonomiexamen från European Business School, London

Styrelseledamot: Marknadspotential AB, Liljeholmens Stearinljusfabriks AB, Zaplox AB

Arbetserfarenhet: VD Marknadspotential AB

Invald Midway: 2017

Innehav Midway: 1 133 880 B-aktier (tillsammans med familj)

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Marknadspotential AB, där Svante är VD och styrelseledamot, äger 3 303 264 A-aktier och Svante är därmed inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Svante Nilo Bengtsson

Ledamot

Född: 1978

Utbildning: Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola, Ekonomie Magister Lunds Universitet

Styrelseordförande: Tibia Konsult AB, Liljeholmens Stearinfabriks AB, Sten K Johnsons Stiftelse med flera

Styrelseledamot: Skåne-Möllan AB, ALG Holding AB med flera

Arbetserfarenhet: Konsult Accenture

Invald Midway: 2008

Innehav Midway: 7 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Anders är, via bolag, delägare i Tibia Konsult AB som äger 12 335 209 aktier, varav 5 374 920 A-aktier och Anders är därmed inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Anders Bergstrand

Ledamot

Född: 1969

Utbildning: Väg- & Vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola

Styrelseordförande: JM Norge AB

Styrelseledamot: Seniorgården AB, Borätt AB, Byggföretagen

Arbetserfarenheter: Affärsenhetschef Riks JM AB, Regionchef JM AB, Regionchef Peab Bygg AB, Regionchef på Skanska AB

Invald Midway: 2020

Innehav Midway: 4 449 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Susanne Persson

Ledamot

Ledning

Styrelseordförande: Lagafors AB

Född 1963, anställd 2016.

Innehav: 31 242 B-aktier.

sverker.lindberg@midwayholding.se
Sverker Lindberg

Verkställande direktör

Född 1981, anställd 2022.

Innehav: 6 000 B-aktier

tomas.hilmarsson@midwayholding.se
Tomas Hilmarsson

CFO

Revisor

Vid årsstämman 2021 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor, där Richard Peters utsetts till huvudansvarig revisor.