STEN K JOHNSON BILDAR STIFTELSE

Sten K Johnson har bildat en stiftelse, ”Sten K Johnsons stiftelse”, vars ändamål ska vara att främja forskning, utveckling, utbildning, bildning och tillämpning inom naturvetenskap, entreprenörskap, litteratur och musik.

Stiftelsen har tillförts värden motsvarande ca 400 MSEK i form av aktier i Sten K Johnsons ägarbolag. Familjen behåller långsiktigt en betryggande majoritet i ägarbolaget och stiftelsen tillförs årligen resurser i form av avkastning på sitt ägande.

Under 2013 kommer stiftelsens avkastning att uppgå till ca 9 MSEK i form av aktieutdelning. Detta belopp kommer att delas ut direkt eller indirekt som stipendier, bidrag, stöd eller på annat sätt användas för stiftelsens ändamål. Framtida utdelning till stiftelsen är avhängig vinstutvecklingen i ägarbolaget och utdelningsandelen. Ambitionen är att utdelningen årligen ska kunna öka med minst 5%.

Stiftelsens styrelse består av medlemmar i familjen. Ett råd kommer att bildas med extern kompetens inom stiftelsens områden.

Hösten 2013 kommer stiftelsen att dela ut stipendier m.m. för första gången. Under våren/sommaren 2013 kommer närmare information att lämnas.

Malmö den 6 november 2012

Sten K Johnson

Nedladdningsbara dokument

» PDF