Rikard Fransson ny CFO för Midway Holding AB

Som tidigare kommunicerats har Rikard Fransson utsetts till ny CFO för Midway Holding AB. Rikard tillträder sin tjänst i dag den 17 september.

För mer information kontakta gärna Sverker Lindberg, VD för Midway Holding AB (publ), sverker.lindberg@midwayholding.seeller tel 040-301210.

Nedladdningsbara dokument

» PDF