Rikard Fransson ny CFO för Midway Holding AB

Rikard Fransson har utsetts till ny CFO för Midway Holding AB. Rikard kommer närmast från tjänsten som koncernredovisningschef för Midway och innan dess har han bland annat varit revisor på PwC. Rikard tillträder tjänsten som CFO för Midway senast den 1 november 2018.

Nuvarande CFO och vice VD Sofia Svensson har erhållit en ny tjänst utanför koncernen vilken kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

– Sofia har gjort ett utomordentligt arbete under sina fem år i Midway och har varit drivande i senaste årets omstöpning av bolaget. Jag önskar henne all fortsatt framgång med sin nya utmaning, säger Sverker Lindberg VD för Midway Holding AB. Det är samtidigt mycket glädjande att Rikard Fransson tackat ja till uppdraget som CFO. Det säkerställer kontinuitet och jag ser fram emot att fortsätta att utveckla och renodla Midway tillsammans med honom.

För mer information kontakta gärna
Sverker Lindberg, VD för Midway Holding AB (publ), tel 040- 301210.

Nedladdningsbara dokument

» PDF