Ny VD på FAS Converting och Normann Olsen Maskin

Midway Holding har utsett Johan Frithiof till ny VD på dotterbolaget FAS Converting Machinery i Arlöv. Johan tillträdde 2:a maj och ersätter Mats Larsson som går i pension efter 22 år på bolaget. Johan har en gedigen industriell och internationell erfarenhet från ledande befattningar inom bl.a. Trelleborg-koncernen.

Vidare har Midway Holding utsett Joh Einar Solhaug, idag VD för Midway-bolaget Norgeodesi, till ny VD för Normann Olsen Maskin. Joh Einar har sedan 2001 varit VD för Norgeodesi.
Joh Einar kommer att vara ansvarig för verksamheten i båda dotterbolagen och efterträder Petter Dancke som går i pension efter 17 år i bolaget.

  
Malmö den 8 maj 2017

Midway Holding AB (publ)

   
Eventuella frågor besvaras av Sverker Lindberg, VD Midway Holding, på telefon 040-30 12 10 eller via mail, sverker.lindberg@midwayholding.se.

Nedladdningsbara dokument

» PDF