Ny vd i Midway Holding AB

Sverker Lindberg har utsetts till ny vd för Midway Holding AB och tillträder tjänsten den 1 september 2016.

Som tidigare meddelats har nuvarande vd Peter Svensson uttryckt önskemål om att avgå med pension. Då Midway är inne i en omstruktureringsprocess kommer Peter Svensson att med sin långa erfarenhet och kännedom om koncernens bolag att under en begränsad period stå till Midways förfogande i denna process. Vi vill även nu ge uttryck för vår tacksamhet för de många och goda insatser som Peter Svensson gjort under sin långa tid som vd för Midway.

Sverker Lindberg, 52 år, har en lång och gedigen industriell och internationell erfarenhet från ledande befattningar inom bl.a. Tetra Pak och Trelleborg-koncernen.

Vi ser fram emot att samarbeta med Sverker för att fullfölja arbetet med vår omstrukturering och forma en strategi för det framtida Midway, säger Lars Frithiof, ordförande i Midway.

Malmö den 15 juli 2016
Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av styrelseordförande Lars Frithiof, telefon 070-581 10 77.

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2016 kl.08:30.

Nedladdningsbara dokument

» PDF