Ny CFO och vice VD på Midway Holding AB

Sofia Svensson har utsetts till ny CFO och vice VD på Midway Holding AB och tillträder befattningen den 1 maj 2017. Sofia har idag positionen som affärsutvecklingsansvarig på bolaget.

Efter närmare 28 år som CFO på Midway Holding har Leif Göransson beslutat sig för att lämna Midway Holding AB. För att fullfölja nyckeluppdrag och säkerställa en bra överlämning fortsätter Leif att arbeta som Senior Advisor i koncernledningen året ut.

"Det är mycket glädjande att Sofia med sin profil och sitt kunnande om Midway accepterat vårt erbjudande. Jag är dessutom mycket tacksam för att Leif stannar året ut då vi är inne i en intensiv förändring av koncernen och hans kunskaper är av största vikt" säger Sverker Lindberg, VD för Midway Holding AB

"Jag ser fram emot att få ta över som CFO efter Leif Göransson och att tillsammans med övrig ledning avsluta omstruktureringsarbetet och sätta den framtida strategin för koncernen" säger Sofia Svensson.

Malmö den 19 april 2017
Midway Holding AB (publ)

   
Eventuella frågor besvaras av Sverker Lindberg, VD.
E-mail: sverker.lindberg@midwayholding.se
Telefon: 0705-46 31 03.

Nedladdningsbara dokument

» PDF