Midway köper Landqvists Mekaniska Verkstad som blir syster till Stans & Press

Midway Holding AB har idag köpt samtliga aktier i Landqvists Mekaniska Verkstad AB (www.landqvistmekaniska.se (http://www.landqvist.se/)) ( http://(www.landqvistmekaniska.se (http://www.landqvist.se/)) ) – en underleverantör till fordons-, jordbruks- och byggindustrin.

Landqvists Mekaniska ligger i Fåglum, 80 km nordost om Göteborg, och sysselsätter ca 20 personer. Den genomsnittliga omsättningen för perioden 2007 – 2011 uppgick till

38 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 8 Mkr.

Landqvists Mekaniska har stora likheter med Stans & Press (www.stanspress.se), som ingår i Midway-koncernen sedan 1999. Bolagen har också olikheter som gör att de kompletterarar varandra mycket bra, såväl geografiskt som kapacitetsmässigt. Båda arbetar med inriktning på korta serier men medan Landqvists Mekaniska har maskiner för skärande bearbetning och plasmaskärning så är Stans & Press mer inriktat på laser- och vattenskärning.

Båda bolagen förväntar sig att ett gemensamt ägande skall leda till samordnings-fördelar.

Syskonen Berit och Ingemar Landqvist, produktionschef respektive VD och tidigare ägare till Landqvists Mekaniska:

"Landqvists Mekaniska är ett familjeföretag. Vi är tredje generationen och har varit ägare sedan 1982. Vi är inte lastgamla och vill fortsätta att arbeta i många år. Genom att i god tid lösa successionen har vi velat säkra framtiden för bolaget och personalen. Eftersom ingen i nästa generation varit villig att ta över bestämde vi oss för att sälja.

Midways långsiktighet och finansiella styrka uppfyller våra önskemål om framtida trygghet för bolaget och personalen. Vidare är vi mycket tilltalade av den decentraliserade styrmodell som Midway tillämpar. Vi ser fram emot att kunna fortsätta att utveckla bolaget med stöd av en ny ägare och i samarbete med Stans & Press."

Baserat på genomsnittligt resultat mellan 2007 och 2011 ökar Midways vinst per aktie efter skatt med ca 0,20 kr. Soliditeten, beräknat på balansräkningen per den 31 decem-ber 2011 minskar med 1,1 %-enheter.

Malmö den 15 februari 2012
Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2012 kl.11:30

Nedladdningsbara dokument

» PDF