Midway köper Eribel som blir syster till Onrox

Midway Holding AB har idag köpt samtliga aktier i Eribel Production AB (www.eribel.se (http://www.eribel.se/)) ( http://(www.eribel.se (http://www.eribel.se/)) ) – en kontraktstillverkare av elektronik till främst medicinsk och industriell utrustning.

Eribel ligger i Fritsla utanför Borås och sysselsätter ca 60 personer. Omsättningen för 2010 uppgick till 110 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 3,8 Mkr.

Midway äger sedan 2005 Onrox AB (www.onrox.se (http://www.onrox.se/)),som tillverkar samma typ av produkter – båda bolagen tillverkar allt från prototyper till längre serier. Produktionsutrustningen i Eribel är emellertid mer anpassad till längre serier medan den på Onrox är bättre anpassad för korta serier med snabb omställning och högre förädlingsvärde.

Båda bolagen förväntar sig att ett gemensamt ägande skall leda till samordnings-fördelar.

Börje Nilsson, VD på Eribel och
Stefan Borgström VD på Onrox
är båda mycket positiva till att hamna under samma tak:

"Vår bedömning är att vi, bara genom att styra produktionen till den enhet som är bäst lämpad för en enskild order, kan höja effektiviteten väsentligt.

 Därtill kommer en bredare kunskapsbas och nyttan av den ökade servicegrad och flexibilitet som det innebär att ha tillgång till två produktionsenheter, som i grunden är lika men byggda för olika serielängder."

Baserat på 2010 års utfall påverkas Midways vinst per aktie efter skatt med ca 10 öre. Soliditeten, beräknat på balansräkningen per den 31 december 2010 påverkas med 1,5 %-enheter.

Malmö den 23 februari 2011
Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2011 kl. 12:10.

Nedladdningsbara dokument

» PDF