Midway Holdings valberedning föreslår ändringar i styrelsen

Valberedningen i Midway Holding AB (publ), som består av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft, har idag lämnat följande förslag:

Ordförande vid årsstämman: Lars Frithiof
Styrelseledamöter: omval av Anders Bergstrand och Nina Peters samt nyval av Lennart Pihl, Roger Stjernborg Eriksson och Svante Nilo Bengtsson.
Styrelseordförande: nyval av Lennart Pihl
Styrelsearvode: 600 000 kr, att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.
Revisorer: omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor.
Förslaget överensstämmer med den rekommendation som lämnats av styrelsen, vilken fullgör de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott.
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

Valberedningens motiverade förslag liksom uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns från och med den 15 mars 2017 på bolagets hemsida www.midwayholding.se.

Eventuella frågor besvaras av Valberedningens ordförande Jan Bengtsson, tel 0707 – 83 21 30.

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 mars 2017 kl 11.00.

Midway Holding AB (publ), Gustav Adolfs torg 47, 211 39 Malmö, Org.nr. 556323-2536

Tel: 040 – 30 12 10, Internet: www.midwayholding.se, E-mail: midway@midwayholding.se

Nedladdningsbara dokument

» PDF