Midway Holdings avyttring av Sigarth AB genomförd

Midway Holding AB:s (publ) avyttring av dotterbolaget Sigarth AB till den finska Rettig ICC-koncernen har idag genomförts. Rettig ICC-koncernen har tillträtt samtliga aktier i bolaget i enlighet med pressmeddelande per den 13 november 2018.

I samband med avyttringen värderas bolaget till 75 Mkr på skuldfri basis samt med sedvanlig justering för rörelsekapital. Köpeskillingen förväntas innebära en positiv resultateffekt på cirka 16 Mkr och en positiv kassaflödeseffekt om cirka 70 Mkr. Sigarth, inklusive resultat från avyttringen, redovisas som avvecklad verksamhet från och med Midways fjärde kvartal för 2018.
   
   
För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF