Midway Holdings Årsredovisning 2014 är nu publicerad

Midway Holding AB:s Årsredovisning 2014 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.midwayholding.se

Får du denna information via e-mail finns årsredovisningen även med som en bifogad fil.

Malmö den 27 mars 2015
Midway Holding AB (publ)

 
Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.

 
Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2015 kl. 15:00.

Nedladdningsbara dokument

» PDF