Midway Holding publicerar årsredovisning för 2020

Årsredovisningen för 2020 bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.midwayholding.se. Tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Midway Holding ABs (publ) huvudkontor i Malmö.

Nedladdningsbara dokument