Midway Holding överlåter rörelsen i Gustaf E Bils anläggning i Vara

Midway Holding fortsätter arbetet med att skapa en portfölj med färre, större och lönsamma bolag och överlåter rörelsen av Gustaf E Bils anläggning i Vara till Lidköpings Biltjänst AB.

– Gustaf E Bil marknadsför och säljer i dag KIA vid sina anläggningar i Skövde, Lidköping och Mariestad, men inte i Vara. En renodling av verksamheten är därför ett naturligt steg, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg.
Avyttringen av Gustaf E Bils anläggning i Vara sker genom en inkråmsöverlåtelse och den negativa resultateffekten från avyttringen som kommer att belasta det fjärde kvartalet 2018 beräknas uppgå till -3 Mkr. Under 2017 uppgick omsättningen vid anläggningen i Vara till 54 Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till -0,5 Mkr.
Lidköpings Biltjänst AB övertar rörelsen i Vara den 30 november 2018.
– För några månader sedan avyttrades AB Sporrong och med dagens affär tar Midway Holding ytterligare ett viktigt steg mot en renodling av portföljen. Under 2018 behövs fortsatta åtgärder inom Gustaf E Bil och Midtrailer vilket förväntas innebära kostnader av större omfattning, säger Sverker Lindberg.
 
 
För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040-301210
VD, Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF