MIDWAY HOLDING: Midway Holdings dotterbolag HAKI får order om 55 MSEK i Storbritannien

Midway Holding AB:s (publ) dotterbolag HAKI AB har erhållit en order om 55 MSEK från det brittiska bolaget Enigma Industrial Services Ltd. Beställningen, som gäller förvärv av ställningsmaterial som Enigma Industrial Services tidigare hyrt för den brittiska marknaden, är levererad och kommer att redovisas under det första kvartalet 2019.

– Vi har arbetat med Enigma Industrial Services under en längre tid och det är mycket positivt att de nu väljer att långsiktigt satsa på HAKIs produkter genom att investera i det ställningsmaterial som de tidigare hyrt, säger Thomas Schüller, VD för HAKI AB.

Beställningen är ett första steg i ett möjligt närmare samarbete mellan Enigma Industrial Services Ltd och HAKI. De båda företagen utvärderar för närvarande ett fördjupat långsiktigt samarbete gällande den brittiska marknaden.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)

För mer information om Enigma Industrial Services Ltd: http://www.enigmaindustrialservices.com/

Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 15.00 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF