MIDWAY HOLDING: Midway Holding avyttrar dotterbolaget Gustaf E Bil

Midway Holding AB (publ) har ingått avtal om att avyttra dotterbolaget Gustaf E Bil AB till Nordiska Motor Förvaltnings AB. Avtalet innebär att Nordiska Motor Förvaltnings AB förväntas tillträda aktierna i Gustaf E Bil den 31 maj 2019.

Avyttringen medför en resultateffekt om cirka -20 Mkr och en kassaflödeseffekt om cirka -28 Mkr, vilket i huvudsak förklaras av köparens övertagande av bolagets skulder och åtaganden. Avyttringen innebär en positiv nettoskuldeffekt om cirka 28 Mkr.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan ta det sista efterlängtade steget i omstruktureringen av vår portfölj – detta är en viktig milstolpe för oss, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg. Att avyttringen även innebär att vi minskar vår nettoskuld ytterligare ger oss ännu större finansiell handlingsfrihet framöver.

– Det är också glädjande att vi har lyckats få bästa tänkbara ägare att förvärva bolaget. Nordiska Motor Förvaltnings AB är ett mycket branschkunnigt företag med lång erfarenhet från bilbranschen. Tillsammans med den nye ägaren har Gustaf E Bil och dess personal betydligt bättre möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt.

Efter avyttringen består Midway Holdings portfölj av fyra bolag med god lönsamhet; HAKI, FAS Converting, Landqvist Mekaniska och NOM Holding.

– Nu vänder vi blad och kommer att arbeta intensivt med att vidareutveckla dessa fyra bolag, där vårt fokus i första hand ligger på organisk och förvärvad tillväxt för HAKI, säger Sverker Lindberg.

Under 2018 omsatte Gustaf E Bil 313 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på -6 Mkr. Bolaget kommer att redovisas som avvecklad verksamhet från och med det andra kvartalet 2019.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)

Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl.10.30 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF