Midway Holding förvärvar österrikiska EKRO Bausystem

Midway Holding har, genom sitt största dotterbolag HAKI, tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det österrikiska företaget EKRO Bausystem GmbH, med tillträde den 4 oktober 2022. EKRO Bausystem kompletterar på ett utmärkt sätt koncernens affärsområde Safe Access Solutions med lösningar för säkert arbete på temporära arbetsplatser och ger möjligheter för geografisk expansion mot den tysktalande delen av Europa, i först hand den österrikiska marknaden.

EKRO Bausystem tillverkar och säljer produkter för arbete på temporära arbetsplatser med Österrike som största marknad. Bolagets omsättning för 2021 uppgick till cirka 150 Mkr. EKRO Bausystem grundades 1949 och har idag kontor, produktion och lager i Krieglach söder om Wien. Antalet anställda är 60.

– Det är glädjande att vi lyckats genomföra vårt andra förvärv för året och genom EKRO Bausystem ta ytterligare ett viktigt kliv i fokuseringen på och utvecklingen av affärsområdet Safe Access Solutions, säger Midway Holdings VD och koncernchef Sverker Lindberg. Förvärvet ligger helt i linje med våra befintliga verksamheter inom affärsområdet och är ytterligare ett viktigt steg i vår resa mot en industriell koncern.

– Vi ser goda synergimöjligheter på kostnadssidan främst genom möjligheter till en gemensam försörjningskedja med övriga verksamheter i affärsområde Safe Access Solutions. Det är med stor glädje som vi välkomnar EKRO Bausystems medarbetare till HAKI-familjen.

– EKRO Bausystem är ett mycket bra komplement till den övriga verksamheten inom Safe Access Solutions, säger Thomas Schüller, chef för affärsområde Safe Access Solutions. Förvärvet ger intressanta möjligheter till produktsynergier samt en strategiskt viktig breddning av vår marknad till Centraleuropa med möjligheter till vidare geografisk expansion.

– Vi är mycket glada över att bli en del av Midway Holding och ser fram mot att bidra till koncernens utveckling inom Safe Access Solutions, säger EKRO Bausystems VD Martin Rinnhofer. Jag är övertygad om att vi genom vår och Midway Holdings breda produktportfölj får möjlighet att skapa ännu mer värde för våra kunder och därmed bättre förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Midway betalar vid förvärvet 7,5 miljoner euro för samtliga aktier i EKRO Bausystem på skuldfri basis och med förbehåll för sedvanliga rörelsekapitaljusteringar. Därutöver kan ytterligare tilläggsköpeskilling om maximalt 1,5 miljoner euro komma att utbetalas cirka ett år efter förvärvet om överenskomna milstolpar uppnås. Förvärvet betalas kontant och finansieras inom ramen för befintliga kreditfaciliteter. EKRO Bausystem konsolideras i Midway från oktober 2022 och kommer att rapporteras i affärsområdet Safe Access Solutions. Midway Holding förväntar sig inga materiella integrationskostnader och förvärvet bedöms få en marginell positiv påverkan på koncernens resultat för innevarande år.