Midway Holding förvärvar Novakorp Systems

Midway Holding har, genom sitt största dotterbolag HAKI, tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det franska företaget Novakorp Systems SARL, med tillträde den 1 juli 2022. Novakorp Systems kompletterar på ett utmärkt sätt affärsområdet Safe Access Solutions med lösningar för säkert arbete på hög höjd. Förutom geografisk expansion så ger förvärvet även möjligheter till synergier med Safe Access Solutions försörjningskedja.

Novakorp Systems utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter för arbete på hög höjd. Frankrike är den största marknaden, där Paris dominerar, och huvudfokus är nybyggnation. Bolagets omsättning under 2021 var cirka 70 Mkr.

Novakorp Systems grundades 2010 och har idag 11 anställda. Företagets huvudkontor ligger i Bordeaux med lager och logistikverksamhet i Lyon.

– Novakorp Systems verksamhet liknar Vertemax, som Midway förvärvade 2021, säger Midway Holdings VD och koncernchef Sverker Lindberg. Novakorp Systems har en stark produktportfölj för säkert arbete på hög höjd och är därmed ett utmärkt komplement till våra befintliga verksamheter inom Safe Access Solutions.

– Vi ser goda synergier på kostnadssidan, främst genom möjligheter till en gemensam försörjningskedja med Vertemax och HAKI, säger Sverker Lindberg. Det är med stor glädje som vi välkomnar Novakorps medarbetare till HAKI-familjen.

– Vi ser fram mot att bli en del av Midway och är övertygade om att detta kommer att göra det möjligt för oss att skapa ännu mera värde för våra kunder. Med vår gemensamma produktportfölj skapar vi en bra plattform för fortsatt tillväxt, säger Novakorps grundare och VD Georges Simioni.

Midway betalar 5 miljoner euro för 100 % av aktierna i Novakorp Systems SARL på skuldfri basis och med förbehåll för sedvanliga rörelsekapitaljusteringar. Därutöver kan ytterligare tilläggsköpeskillingar komma att utbetalas fram till och med 2024 i den utsträckning överenskommen milstolpe för respektive tilläggsköpeskilling uppnås. Förvärvet betalas kontant och finansieras inom ramen för befintliga kreditfaciliteter. Aktierna i Novakorp Systems tillträds 1 juli 2022 och Novakorp Systems konsolideras i Midway från juli 2022. Novakorp Systems kommer att rapporteras i affärsområdet Safe Access Solutions. Midway Holding förväntar sig inga materiella integrationskostnader och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på koncernens resultat 2022.

Nedladdningsbara dokument