Midway Holding förvärvar brittiska Vertemax

Midway Holding har, genom sitt största dotterbolag HAKI, förvärvat samtliga aktier i det brittiska företaget Vertemax med tillträde idag, den 2 mars 2021. Köpeskillingen uppgår maximalt till 22 miljoner pund, på skuldfri basis. Vertemax kompletterar på ett utmärkt sätt HAKI främst med lösningar för säkert arbete på hög höjd.

Vertemax har haft en stark tillväxt de senaste åren och under 2020 uppgick bolagets omsättning till cirka 180 Mkr. Bolagets genomsnittliga rörelseresultat för 2019 och 2020 uppgår till cirka 38 Mkr. Köpeskillingen uppgår maximalt till 22 miljoner pund på skuldfri basis, varav 16 miljoner i fast köpeskilling och 6 miljoner i tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen är baserad på Vertemax prestation under 2021 och 2022. Förvärvet betalas kontant och finansieras inom ramen för befintliga kreditfaciliteter. Aktierna i Vertemax tillträds idag och Vertemax konsolideras i Midway Holding från och med idag.

– Vi har varit i kontakt med Vertemax under en längre tid och det är mycket glädjande att vi har kunnat komma till avslut under rådande omständigheter, säger Midway Holdings VD och koncernchef Sverker Lindberg. Vertemax har en stark produktportfölj som passar väl in i globala trender i form av hårdare lagstiftning kring arbetssäkerhet och möter den ökade efterfrågan på fallskydd och skyddsskärmar.

– Vi ser goda synergimöjligheter genom att Vertemax och HAKI tillsammans kan utveckla sina gemensamma marknader, och på kostnadssidan genom framförallt ett gemensamt utnyttjande av logistikkapacitet, säger Sverker Lindberg. På längre sikt skapar förvärvet möjligheter för oss att vara med och konsolidera en fragmenterad nischmarknad.

Förvärvet stärker möjligheterna till organisk tillväxt genom att Vertemax produkter lanseras till HAKIs kunder i Skandinavien och HAKIs produkter till Vertemax kunder i Storbritannien samt genom att Vertemax och HAKI tillsammans marknadsför sina erbjudanden i östra Europa och Nordamerika.

Vertemax grundades 2010 och har idag cirka 35 anställda. Företagets huvudkontor ligger i Aylesham i sydöstra Storbritannien, och med utvecklingsavdelning i intilliggande Canterbury. Försäljningskontor finns i Toronto, Kanada, och Bratislava, Slovakien.

Vertemax utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter för arbete på hög höjd. Storbritannien är den största marknaden, där London dominerar, och huvudfokus är nybyggnation. Kanada har visat stark tillväxt under de senaste åren, och nyligen öppnade Vertemax ett försäljningskontor i Bratislava för att bearbeta östra Europa.

– Vi ser fram mot att bli en del av Midway och är övertygade om att detta strategiskt viktiga steg kommer att göra det möjligt för oss att skapa ännu mera värde för våra kunder. Med vår gemensamma kompetens skapar vi en bra plattform för fortsatt tillväxt, säger Vertemax grundare och VD Gary Taylor

– Vertemax kommer att rapporteras i affärsområde Safe Access Solutions. Vi fokuserar nu på att successivt integrera Vertemax och HAKI, vilket vi bedömer kommer att vara genomfört under 2021, säger Sverker Lindberg

Baserat på Vertemax resultat för åren 2019 och 2020 förväntas Midways vinst per aktie att öka med cirka 1 kr/aktie.

Nedladdningsbara dokument