Midway Holding fortsätter koncentrera – säljer Onrox Group till Inission

Midway har idag sålt sitt dotterbolag Onrox Group AB med de helägda dotterbolagen Onrox Group Malmö AB (tidigare Onrox AB) och Onrox Group Borås AB (tidigare Eribel Production AB).

Köpare är Inission AB (publ) som, genom förvärvet, tar ytterligare ett steg i sin strävan att bli en av de större EMS-aktörerna i Norden. För ytterligare information se www.inission.com.
Under 2015 omsatte verksamheten 286 Mkr och redovisade -8 Mkr i resultat efter finansnetto.
De fastigheter som bolagen bedriver sin verksamhet i har samtidigt förvärvats av Acrinova AB (publ). Midway har, i samband med detta, lämnat en kortfristig bryggfinansiering till Acrinova på 27 Mkr.
Genom försäljningen minskar koncernens nettolåneskuld med ca 140 Mkr och soliditeten ökar med 4 %-enheter.
Försäljningen leder till en förlust på 8 Mkr vilken möts av den omstrukturerings-reserv som skapades vid försäljningen av Alab. Av reserven återstår, efter försäljningen av Onrox Group AB, 2 Mkr.
Malmö den 14 juni 2016
Midway Holding AB (publ)
 
Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.
 
 
Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2016 kl. 13:00_.

Nedladdningsbara dokument

» PDF