MIDWAY HOLDING: Antal aktier och röster i Midway Holding AB (publ)

Antalet aktier och röster i Midway Holding AB (publ) har förändrats på grund av konvertering av bolagets konvertibler 2014/2019.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 27.329.136 aktier i Midway Holding AB, varav 9.920.793 är A-aktier och 17.408.343 är B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 116.616.273 röster.

Den 31 maj 2019 var sista dagen att anmäla om konvertering till aktier avseende konvertibler 2014/2019. Kvarvarande utestående konvertibelt lån, uppgående till 41,6 MSEK, kommer att återbetalas den 1 juli 2019.

Malmö den 28 juni 2019
Midway Holding AB (publ)

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)
 
Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 12.00 CET
 
Midway Holding AB är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, energi, infrastruktur och bygg. Midwaykoncernen omsatte 2018 cirka 1,2 miljarder kronor och Midways aktie handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Nedladdningsbara dokument

» PDF