Midway Holding AB:s Årsredovisning 2010 är publicerad på vår hemsida www.midwayholding.se

Under rubriken ”Midway-aktien” på sidan 16 i den tryckta årsredovisningen är felaktigt angivet att B-aktien under 2010 steg med 62,5 %. Rätt procenttal skall vara 20,1 %. Detta är korrigerat i den årsredovisning som ligger på hemsidan.

Malmö 2011-04-11

Midway Holding AB

Nedladdningsbara dokument

» PDF