Midway Holding AB (publ) omorganiserar och utökar ledningsgruppen för ytterligare fokus på Safe Access Solutions

Midway Holding genomför per den 20 september 2022 en omorganisation för att ytterligare öka koncernens fokus på segmentet Safe Access Solutions. Omorganisationen innebär att Midway Holdings koncernledning utökas med HAKIs VD Thomas Schüller som affärsområdeschef för Safe Access Solution, samt nyanställda Fia Lindgren, med ansvar för koncernens försörjningskedja. Sverker Lindberg, koncernchef och VD, samt Tomas Hilmarsson, CFO, kvarstår i koncernledningen.

– Under de senaste åren har vi renodlat koncernen, genom att gå från ett konglomerat till en industrikoncern, för att fokusera på affärsområdet Safe Access Solutions med HAKI som vårt största varumärke, säger Sverker Lindberg. Vi har avyttrat och avvecklat flera verksamheter och under senare år successivt utökat och stärkt Safe Access Solutions genom nischade tilläggsförvärv, bland annat brittiska Vertemax och franska Novakorp, vilka framgångsrikt integrerats i affärsområdet.

– Nu tar vi ytterligare ett steg – ett viktigt internt sådant – i renodlingen genom att HAKIs VD, Thomas Schüller, tar plats i koncernledningen som affärsområdeschef för Safe Access Solutions, säger Sverker Lindberg. Dessutom breddar och fördjupar vi vårt viktiga arbete med försörjningskedjan genom att anställa Fia Lindgren som även blir medlem i koncernledningen. Fia har lång och bred erfarenhet av ledning och utveckling av produktion och supply chain från bland annat E.ON, Oatly och Orkla.

Sverker Lindberg kvarstår som ansvarig för Midway Holdings andra affärsområde, Industrial Services.