Midway Holding AB, Delårsrapport Q1 2017

En tillfredsställande start på året

FÖRSTA KVARTALET 2017 

  • Nettoomsättningen uppgick till 464 Mkr (387)
  • EBITDA uppgick till 37 Mkr (22)
  • Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr (9)
  • Rörelseresultatet för Teknik uppgick till 22 Mkr (14)
  • Rörelseresultatet för Handel uppgick till 6 Mkr (0)
  • Nettoresultatet uppgick till 15 Mkr (4)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,61 kr (0,16)
  • Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 0,56 kr (0,16)
  • Balansomslutningen för koncernen har minskat med 223 Mkr jämfört med Q1 2016
  • Omstruktureringen av Normann Olsen Maskin och Midtrailer fortgår enligt plan

FINANSIELLT SAMMANDRAG

           
      2017 Q1  2016 Q1  2016 Q1
-Q4 
Nettoomsättning        464  387  1 670 
EBITDA exkl. 37  22  127 
omstruktureringsnetto 
Rörelseresultat exkl. 22  9  74 
omstruktureringsnetto 
Omstruktureringsnetto     0  0  -68 
Rörelseresultat  22  9  6 
Resultat före skatt       19  5  -7 
Nettoresultat  15  4  -4 
Nettoresultat, –  -3  -38 
avvecklad verksamhet 
Nettoresultat, total 15  1  -42 
verksamhet 
Resultat per aktie, 0,61  0,16  -0,16 
kvarvarande
verksamhet 
Resultat per aktie 0,56  0,16  -0,16 
efter full
konvertering,
kvarvarande
verksamhet 
Resultat per aktie, 0,61  0,04  -1,71 
total verksamhet 
Resultat per aktie 0,56  0,04  -1,71 
efter full
konvertering, total
verksamhet 

Frågor avseende denna rapport besvaras av:

Sverker Lindberg, sverker.lindberg@midwayholding.se,040 – 30 12 10
VD                 
Leif Göransson, leif@midwayholding.se,0706 – 65 64 10
Finanschef       

  
Denna information är sådan information som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 14.30 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF